Biogazownie rolnicze

W wyniku podjętej współpracy publiczno-prywatnej MGK Oleśnica Sp. z o.o. i DGG ECO Sp. z o.o. połączyło siły, aby efektywniej wykorzystywać produkowany biogaz.

Współpraca MGK Oleśnica Sp. z o.o. z. DGG. ECO Sp. z o.o.

W związku z tym dnia 05.02.2010 r. zawarto umowę o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym. Jej celem było połączenie istniejącej infrastruktury Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Oleśnicy i instalacji stacji dozowania katalizatora zwiększającego i stabilizującego produkcję biogazu w procesie fermentacji beztlenowej. Zwiększona o ponad 300% produkcja biogazu uzasadniała ekonomicznie budowę agregatu kogeneracyjnego o mocy 320 kW do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Wyprodukowana zielona energia elektryczna i cieplna wykorzystywana jest na potrzeby własne Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, tym samym przyczyniając się do obniżenia jej kosztów działalności i spostrzegania jej jako w pełni ekologicznej. Nadwyżki energii elektrycznej są sprzedawane do sieci lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Transparentne działania obu stron pozwoliły na wdrożenie tej pionierskiej technologii pokazując tym samym, że współpraca publiczno-prywatna jest możliwa i efektywna.

Mobilna automatyczna stacja dozująca

Stacja została stworzona w celu przeprowadzenia testów oraz demonstracji technologii znajdującej się w naszym posiadaniu. Przygotowana jest do szybkiego montażu na instalacji u Klienta.