Działalność charytatywna

Udzielamy drobnych wsparć Instytucji Pożytku Publicznego oraz Fundacji pozarządowych.

Staramy się pomagać wszędzie tam gdzie to możliwe biorąc pod uwagę różne aspekty potrzeb społeczeństwa, dla lepszej przyszłości!

Wydawnictwo Afera serdecznie dziękuje firmie DGG ECO Sp. z o.o. za czynne wspieranie polsko-czeskiego dialogu kulturowego oraz za pomoc w promocji wartościowej literatury czeskiej w polskich przekładach. Dzięki Państwa zaangażowaniu polscy czytelnicy mogli zapoznać się z dziełami wybitnych czeskich autorów współczesnych, takich jak Petr Šabach czy Jan Balabán.

Julia Różewicz, właściciel Wydawnictwo Afera Skan oryginału w PDF

Stowarzyszenie Przyjaciół Lotniska-Oleśnica pragnie podziękować Państwu za aktywne wspieranie naszych działań zmierzających do odzyskania i rewitalizacji powojskowego lotniska w Oleśnicy.

Państwa pomoc dawała nam siłę do walki z przeciwnościami, które spotykaliśmy na tej trudnej drodze. Nieoceniona jest także Państwa pomoc finansowa przy organizowanym przez nas Pikniku Lotniczym Oleśnica 2013, dzięki której możemy propagować w powiecie oleśnickim i w całej Polsce ideę wielofunkcyjnego lotniska w Oleśnicy jako inkubatora nauki i przedsiębiorczości.

Mając na uwadze dotychczasową współpracę, liczymy na dalsze owocne wsparcie przez Państwa firmę działań Stowarzyszenia, które stara się przywrócić lotnisku w Oleśnicy dawny blask i pomóc naszemu powiatowi podnieść atrakcyjność oferty dla potencjalnych inwestorów poprzez rozszerzenie oferty komunikacyjnej o transport lotniczy.

Jarosław Strojny, sekretarz zarządu Stowarzyszenie Przyjaciół Lotniska-Oleśnica Skan oryginału w PDF

DGG ECO Spółka z o.o. we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 5/60 współpracuje od 2010 roku z naszą firmą w ramach projektu zwiekszenia produkcji biogazu i wytwarzania "zielonej energii" oraz ciepła z biogazu.

Realizacja tego zadania inwestycyjnego i technologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Oleśnicy została zakończona. Strony zgłosiły techniczną i organizacyjną gotowość rozpoczęcia produkcji w połowie maja 2012 roku. DGG ECO w ramach zawartej umowy o współpracę wywiązało się ze wszystkich zobowiązań inwestycyjnych oraz uzyskało wymagane przepisami prawa decyzje i dokumenty niezbędne do realizacji umowy.

DGG ECO uznajemy dotychczas za solidnego partnera w realizowaniu wspólnego przedsięwzięcia biznesowego.

mgr inż. Waldemar Zarębski, prezes zarządu Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. Skan oryginału w PDF