Działalność inwestycyjna

Dlaczego Senegal? — Gospodarczo kraj posiada ogromny potencjał głównie z powodu surowców mineralnych, w tym fosforytów, wydobywa się ich 500–800 tys. ton rocznie z uwagi na ich przeznaczenie w przemyśle chemicznym i nawozowym stanowi doskonałe dobro eksportowe.

Senegal jest ważnym państwem na mapie polityczno-gospodarczej Afryki Zachodniej. Z uwagi na położony w Dakarze port stanowi jedno z kluczowych i strategicznych punktów, który jest swego rodzaju „wrotami” do Afryki Zachodniej również dzięki członkostwu w Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczo-Walutowej. Choć Senegal nie jest pozbawiony napięć to jednak traktuje się go jako najbardziej stabilną gospodarkę na kontynencie. Ta właśnie sytuacja makroekonomiczna kraju sprzyja wzrostowi PKB, utrzymaniu niskiej inflacji oraz obniżeniu deficytu obrotów bieżących.

Polska nie ma bogatej tradycji tworzenia biznesu w Senegalu, jednak to my zauważyliśmy tutaj wiele nieodkrytych możliwości, o wiele więcej niż w krajach wysokorozwiniętych stąd nasza decyzja o inwestycji w tym kraju była oczywista.

Na początku 2011 roku za pośrednictwem założonej przez nas w Senegalu spółki celowej African Investment Group S.A., gdzie 90 % udziałów stanowiła spółka DGG ECO rozpoczęliśmy projekt od podstaw. Pozyskaliśmy od rządu senegalskiego koncesje eksploracyjne złóż, skompletowaliśmy zespół geologów, wiertaczy, zapewniliśmy własny sprzęt wiertniczy, laboratoryjny oraz zaplecze techniczne i socjalne. Wynikiem ciężkiej pracy było otwarcie w 2013 roku kopalni odkrywkowej fosforytów i rozpoczęcie wydobycia surowca.

Uzyskując nowe źródło zaopatrzenia w surowce staliśmy się interesującym partnerem dla Zakładów Chemicznych “Police” S.A., którym możliwość współpracy z nami otworzyła perspektywę zabezpieczenia się przed wahaniami cen surowca, możliwość bezpośredniego dostępu do surowców unikając przestojów w produkcji i obniżenie ich kosztów zakupu. Po wielomiesięcznych negocjacjach 28 sierpnia 2013 podjęliśmy decyzję o sprzedaży 55% akcji spółki African Investment Group S.A. firmie Grupa Azoty – Z.Ch. Police podpisując umowę na sprzedaż akcji za kwotę 28,55 mln USD. Ostateczne rozliczenie całej transakcji nastąpiło w sierpniu 2015r.