Automatyczna instalacja dozująca Zbiornik z substratem Zespół agregatów kogeneracyjnych (od frontu) Zespół agregatów kogeneracyjnych (od zaplecza)

Oczyszczalnia ścieków

Transparentne działania obu stron pozwoliły na wdrożenie tej pionierskiej technologii pokazując tym samym, że współpraca publiczno-prywatna jest możliwa i efektywna.

Miejska Gospodarka Komunalna Oleśnica Sp. z o.o.

Instalacja pilotażowa przekazana do ruchu w 2012 r. już funkcjonuje. W 2012 roku odbyło się oficjalne otwarcie.

Otrzymany w procesie biogaz, jako paliwo wykorzystywany jest w zespole agregatów prądotwórczych, gdzie następuje produkcja zielonej energii elektrycznej oraz głęboki odzysk ciepła do celów technologicznych i socjalnych.

Źródło to pokrywa całkowite zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną oraz ciepło, czyniąc go jednostką niezależną energetycznie.

Przygotowujemy się wraz z naszymi partnerami do wdrożenia naszego projektu w innych lokalizacjach.