Zielona energia

W 2012 r. zakończyliśmy badania i wdrożyliśmy unikalną w skali światowej technologię opartą na Systemie Zwiększonej i Stabilnej Produkcji Biogazu w procesie fermentacji beztlenowej i efektywnym wykorzystaniu tej energii z otrzymanego paliwa.

Poprzez zastosowanie opatentowanego substratu zwiększono o 300% uzysk biogazu, wraz ze wzrostem, jego wartości opałowej. Ze względu na fakt, że substrat ma status biomasy — węgiel pod postacią CO2 krąży w cyklu zamkniętym.

Technologia może być zastosowana na:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.